daniela.vranova@seznam.cz

+420 604 750 796

Skype: danvran

Soudní tlumočnice a překladatelka z angličtiny

Nabízím vám své služby profesionální překladatelky z angličtiny, také s možností soudního ověření.

Specializace na veškeré právní dokumenty

Překlady pro diplomacii a veřejnou správu, politiku, problematiku EU, obchodní angličtinu, společenské vědy, umění a literaturu, hudbu a média.

Doprovodné a společenské tlumočení

Doprovod pro jednotlivce či delegace během prohlídek, jednání atd. Služby poskytuji nejen v ČR.

previous arrow
next arrow
Slider

Nabízím vám své služby

Nabízím vám své služby profesionální překladatelky z angličtiny, také s možností soudního ověření.

Překladatelské a tlumočnické služby nabízím od roku 2003. Více než pět let jsem pracovala jako překladatelka a tlumočnice na velvyslanectví Malajsie v Praze. Nabízím vám odborně provedené překlady a tlumočení na vysoké úrovni.

Specializace na soudní dokumenty

Specializace na veškeré právní dokumenty, diplomacii a veřejnou správu, politiku, problematiku EU.

Tlumočnické služby

Pro obchodní jednání, prezentace a semináře. Tlumočení soudních řízení, svatebních obřadů, policejních výpovědí a pod.

Překladatelské služby

Překladatelské služby z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny pro fyzické a právnické osoby a orgány státní správy, s možností překladu se soudním ověřením.

Překlad knih a literatury

Překlady z nejrůznějších oborů knih a literautury. Podklady pro obchodní angličtinu, společenské vědy, umění, hudbu a média.​

Máte rovnou nějaké otázky?
Zavolejte mi na bezplatnou konzultaci!

V případě jakýchkoliv nejasností, otázek nebo dotazů mě můžete kontaktovat přímo na můj telefon. Využíjte také možnosti nezávazné nezávazné bezplatné konzuktace.

Překlady

Překlady

Překlady z nejrůznějších oborů: veškeré dokumenty z oblasti práva, diplomacie a veřejné správy, politiky, problematiky EU, obchodní angličtiny, společenských věd, umění a literatury, hudby a médií.

Soudní překlady: např. různá osvědčení, rodný list, oddací list, přísežná prohlášení, plná moc, vysvědčení, univerzitní diplomy, obchodní dokumenty, smlouvy a jiné právní dokumenty (např. soudní rozhodnutí, prohlášení o právní způsobilosti k uzavření manželství, znalecké posudky, účetní závěrky, patentové a obchodní známky, finanční zprávy, policejní oznámení, výpisy z rejstříků, notářské listiny). Webové stránky. Jazykové korektury v češtině.

Tlumočení

Tlumočení

Nabízím vám své tlumočnické služby. Věřím, že si z mé nabídky vyberete.

Konsekutivní tlumočení na obchodních jednáních, prezentacích, seminářích.

Soudní tlumočení soudních řízení, svatebních obřadů, policejních výpovědí, jednání s úřady (např. matriky).

Doprovodné a společenské tlumočení. Doprovod pro jednotlivce či delegace během prohlídek, jednání atd. Služby poskytuji nejen v ČR.

O mNě

O mNé

  • Dlouholeté zkušenosti a spolupráce s mnoha společnostmi a úřady, např. velvyslanectví Malajsie v Praze (zaměstnána jako překladatelka/tlumočnice více než 5 let), Evropské noviny, spolupráce s několika advokátními kancelářemi, soudy a státními úřady. Překladatelské a tlumočnické služby již od roku 2003.
  • Překlad smluv, novinových článků, soudních rozhodnutí a dalších právních dokumentů, knih, propagačních brožur a webových stránek.
  • Tlumočení na schůzkách nejvyšší úrovně, přijetí oficiálních delegací, oficiální projevy, obchodní schůzky, semináře, soudní jednání, svatební obřady, jednání s matrikami a dalšími úřady.​
  • Řádný člen Jednoty překladatelů a tlumočníků České republiky, řádně jmenovaná soudem jako soudní tlumočnice.​

Kontakt

Kontaktujte mě

V případě jakýchkoliv nejasností, otázek nebo dotazů mě můžete kontaktovat přes nasledující kontaktní formulář.


Reference

Vybrané reference

University of New York in Prague

www.unyp.cz

Velvyslanectví Malajsie v Praze

Benda Trade, s.r.o.

SKS KZ s.r.o.

GynCentrum, s.r.o.

JUDr. Ludvík Hynek

Tomáš Pfeiffer Dimenze 2+2 Praha

Tomáš Pfeiffer Dimenze 2+2 Praha

Ripid s.r.o.

Obvodní soud pro Prahu 1

Obvodní soud pro Prahu 2

Grada Publishing, a.s.

Levné knihy a.s.

Národní divadlo, Balet

JUDr. Martin Bialončík

Educomm Communications Ltd.

Tedwa s.r.o.

Delpharmea Nutraceuticals, a.s.

Close Menu