english Český

Překlady

Překlady z nejrůznějších oborů: veškeré dokumenty z oblasti práva, diplomacie a veřejné správy, politiky, problematiky EU, obchodní angličtiny, společenských věd, umění a literatury, hudby a médií.

Soudní překlady: např. různá osvědčení, rodný list, oddací list, přísežná prohlášení, plná moc, vysvědčení, univerzitní diplomy, obchodní dokumenty, smlouvy a jiné právní dokumenty (např. soudní rozhodnutí, prohlášení o právní způsobilosti k uzavření manželství, znalecké posudky, účetní závěrky, patentové a obchodní známky, finanční zprávy, policejní oznámení, výpisy z rejstříků, notářské listiny). Webové stránky. Jazykové korektury v češtině.

 

Jak vypadá soudně ověřený překlad?

Překlad se soudním ověřením se liší od běžného překladu tím, že je s originálem pevně spojen a je opatřen tlumočnickou pečetí. V případě, že se jedná o rodné listy a další dokumenty, které bude zákazník potřebovat ještě v budoucnu, je výhodné nechat si udělat notářsky ověřenou kopii tohoto originálu, která se poté sešije s překladem.

V případě, že požadujete překlad delších dokumentů nebo na překlad velmi spěcháte, spolupracuji s dalšími profesionálními překladateli a jsme schopni vám vaši zakázku dodat podle vašeho přání. Překlady do angličtiny mohou být také korigovány rodilým mluvčím.

Jak dokument doručit?

Běžné překlady je možné poslat emailem. Překlady, pro které je třeba ověření, mohou být doručeny na uvedenou adresu osobně či poštou. Je také možné dokumenty naskenovat, poslat je emailem a originál (notářsky ověřenou kopii) poté předložit až při vyzvednutí. Na vyžádání vám vaše překlady také mohou být zaslány poštou.

Daniela Vranova

Kontakt

Mgr. Daniela Vránová
Locus workspace
Krakovská 22
110 00 Praha 1
Česká republika

Mobil: +420 604 750 796

daniela.vranova@seznam.cz
My status

DOPORUČUJEME

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE, WWW.UNYP.CZ

Překlady z němčiny, překlady do němčiny

Tschechisch Übersetzer, Übersetzung Tschechisch